לוגו דרונט
המאבק ממשיך – עדכון תושבים בנושא ההתנגדות למגדל ליבר ותכנית תפרי נווה צדק דרום
15/11/2009

לחברינו שלום רב,

יש שכר לעמלנו !

ברצוננו לעדכן אתכם על שני נושאים אשר בהם  מאבקנו העקבי השפיע באופן חיובי על ההחלטות בנושאי תכנון ובנייה, שהתקבלו בשבועות האחרונים:

1.    מגדל ליבר [בפינת רחוב פינס ורחוב אילת]

2.    תב"ע תפרי נווה צדק

תמצית הדברים  

1.    מגדל ליבר – עו"ד עידו שפירא ממשרד עו"ד מירון ושו"ת הגיש בשמה של עמותת התושבים התנגדות נגד התכנית לבניית מגדל גבוה זה (130 מטר) הסמוך למגדל נחושתן. למרות ההתנגדות  עברה התכנית שלב בוועדה המחוזית.  אמנם  עמדת העמותה נדחתה  ע"י הועדה המחוזית, אולם הושג הישג משמעותי בדמות תמיכה של הועדה המקומית בחלק מהטיעונים שלנו. לפיכך, בנוסף לערר למועצה הארצית שהוגש על ידי העמותה, יוגש ערר למועצה הארצית גם על ידי עיריית תל אביב עצמה. אנו רואים  הישג משמעותי בכך שהעירייה מקבלת את עמדתנו בדבר המחסור במוסדות חינוך בשכונה ולפיכך תומכת בעמדתנו נגד הפיכת הבניין המוצע  למגדל של 100% מגורים. הזירה עוברת אם כך למועצה הארצית לתכנון ובניה. את העמותה מייצג בערר זה עו"ד עידו שפירא ממשרד עו"ד מירון ושו"ת.

2.    תכנית תפרי נווה צדק דרום – תכנית זו נועדה לשחרר לבניה שטחים בדרום השכונה, שטחים שהיו מוקפאים במשך עשרות שנים, ואכן מבחינה זו התוכנית הינה רצויה ומקובלת. יחד עם זאת, תחת איצטלת הבנייה  מנסה הצוות המקצועי של עיריית תל אביב להכשיר מעבר של כביש שלבים בתוך שכונת נווה צדק ובמקביל  לעודד מסחר מסיבי בשכונה ולשנות את אופייה. לתכנית הוגשה התנגדות מטעם העמותה באמצעות עו"ד אורי ברגמן , טלי סלטון ורונית אשד ממשרד עו"ד וקסלר ברגמן. כמו כן הוגשו כ 20 התנגדויות אישיות של תושבים ובעלי עניין אחרים. במסגרת הדיון בוועדה המחוזית נתבקשה הועדה המקומית לחוות דעתה על ההתנגדויות, ואכן בדיון נוסף בועדה המקומית התקבלו חלק מטענותינו. בימים אילו מגבשת הועדה המקומית מחדש את עמדתה בראי ההתנגדויות שהגשנו ותגיש עמדתה לוועדה המחוזית בתוך 14 יום. זו תשוב ותדון בתב"ע נווה צדק דרום,  בתאריך  14.12.2009. אנא שריינו המועד. קישור להחלטה.

 

 

להלן דיווח יותר מפורט:

1. מתחם ליבר

כזכור, מאז  2007 אנו מנהלים מאבק כנגד תכניות עיריית תל אביב להקיף את נווה צדק בכבישים ראשיים ובשורה של מגדלים גבוהים לאורך ציר המסילה ורחוב יצחק אלחנן. מדובר במאבק ארוך וקשה הדורש סבלנות, עקביות והמשכיות. טענתנו המרכזית הייתה ועודנה כי עיריית תל אביב-יפו עוסקת בתכנון נקודתי של תכניות כבישים ומגדלים ומתעלמת מההשפעה הכוללת של סך התוכניות   על תושבי השכונה והעיר. כתוצאה מהמאבק נאלצה עיריית תל אביב-יפו, לראשונה, לדון באופן פומבי בתכניותיה למגדלים באזור ציר המסילה ולהכיר בעובדה שקיים מחסור חמור של מוסדות חינוך לתושבי האזור של נווה צדק ופלורנטין. לפיכך הוגבלו תכניות המגדלים באזור למקסימום של 25% מגורים מתוך הבנה שעל מנת לבנות למגורים על העירייה לספק תשתיות חינוך ושטחי ציבור לתושבים הקיימים והעתידיים. בנוסף הכירה הועדה המקומית בדרישתנו להגבלת הגובה והמליצה להנמיך המגדל מ 130 מ' מתוכננים לגובה של 100 מ'.

ואכן הועדה המקומית המליצה למחוזית להגביל את תמהיל איכלוס מגדל ליבר ללא יותר מ- 25% מגורים, ומקסימום 100 מטר גובה.

למרות זאת ב  1.6.09  החליטה הועדה המחוזית לאשר במגדל ליבר 26 קומות בגובה של כ 100 מטר בשלוש חלופות:

·        א' – 100% משרדים – בהתאם לזכויות הקיימות ובתוספת גובה

·        ב' – 100%   מגורים – לפי בקשת היזמים

·        ג' – 75%  משרדים / 25% מגורים – כהמלצת הועדה המקומית

יש לציין שעל פי זכויות הקימות בתכנית בניין עיר הקיימת , ליזמים בליבר זכויות ל %100 משרדים  ב 17 קומות (המשמעות היא שהיזמים יכולים לבנות מגדל ל-100% משרדים מיידית).

החלטה זו של הוועדה המחוזית, שהתקבלה בניגוד לעמדת הועדה המקומית, התניעה שני תהליכים.

הועדה המקומית-  ביקשה דיון נוסף בחלופת 100% מגורים מתוך בקשה לבטל חלופה זו.

עמותת התושבים - באמצעות עו"ד שפירא הגישה  בקשת רשות  ערעור למועצה הארצית.

ב 14 ספטמבר התקיים דיון נוסף בנושא בוועדה המחוזית. עמדת עיריית תל אביב כפי שיוצגה על ידי מהנדס העיר  ועמדת העמותה כפי שיוצגה על ידי עו"ד שפירא, היו שיש לבטל חלופת 100% מגורים על רקע העדר תשתיות חינוך במרחב השכונה ועל רקע העובדה שהאזור תוכנן כחלק ממרכז העסקים של העיר .מובן שהיזמים התנגדו לביטול חלופת 100% מגורים בשל פגיעה בכדאיות הכלכלית של הפרויקט.

בהחלטתה מיום 2 לנובמבר  דחתה הוועדה המחוזית את עמדת הועדה המקומית ואת עמדת העמותה והשאירה בידי היזמים 3 החלופות לפרויקט ליבר

בעקבות החלטה זו ביום 11  לנובמבר, הועדה המקומית דנה פעם נוספת בנושא והחליטה להגיש בעצמה ערר למועצה הארצית. בכך היא מצטרפת לערר התלוי ועומד של העמותה כנגד ההחלטה (חזון אחרית הימים...).  המידע בנושא זה שפורסם בעיתונים לפיו לכאורה המגדל כבר אושר סופית , פורסם מטעם היזמים ואינו נכון.  בשלב הבא עובר הדיון בנושא למועצה הארצית לתכנון ובניה, העמותה ותושבי השכונה  ממשיכים בשורה  של מהלכים המיועדים לבלום את מגיפת המגדלים סביב השכונה.

ועד העמותה מודה לעו"ד עידו שפירא שייצג בעניין זה והגיש ערר למועצה הארצית בשם העמותה.

 

2. תוכנית בניין עיר [תב"ע] תפרי נווה-צדק דרום[מספר 3501]

תכנית תפרי נווה-צדק דרום מטרתה לאשר תב"ע באזור המוקפא לבניה בנווה-צדק ולאפשר סוף-סוף לבעלי הנכסים מימוש הפוטנציאל שלהם.

במסווה של תכנית ראויה, מנסה הצוות המקצועי של עיריית  תל אביב-יפו להכשיר תשתית לכביש שלבים שיעבור בתוך השכונה, על הבתים של רחוב ברנט ורחוב וולוזין  , ויחבר את איילון דרום לרחוב יצחק אלחנן. משמעות התוכנית הינה הקמת אוטוסטראדה מאשדוד/אשקלון/בת ים/חולון/ראשל"צ  למרכז תל אביב, למגדל שלום,  דרך נווה-צדק.

העמותה שיוצגה ע"י עו"ד אורי ברגמן , עו"ד  טלי סלטון ועו"ד רונית אשד ממשרד וקסלר ברגמן,  הגישה התנגדות לתכנית . בנוסף הוגשו כנגד התכנית למעלה מ 20 התנגדויות נוספות על ידי בעלי עניין כנגד פגיעה בזכויות בניה ותכנית השימור. 

התנגדות העמותה מתייחסת בעיקר לקביעת גבול השכונה בתוך השכונה , ברחוב ברנט, וכך ליצור חיתוך מלאכותי של השכונה בכוונה לאפשר בעתיד סלילה של דרך שלבים בתוך השכונה, כמו כן הגישה העמותה התנגדויות כנגד המסחר וכנגד חיבור עתידי של כביש שלבים לתוך השכונה .

בעקבות ההתנגדויות חזר הדיון לוועדה המקומית אשר התבקשה ע"י הועדה המחוזית להתייחס להתנגדויות.

הוועדה המקומית דנה בנושא בשתי ישיבות ארוכות ומעמיקות, בדיון האחרון שניערך בועדה המקומית ב  4.11.09 , החליטה הועדה המקומית החלטה עקרונית לשקול שינויים בתכנית בהתאם לחלק מדרישות העמותה ובכפוף לדיון נוסף שייערך בהקדם.

במקביל החליטה הועדה המחוזית להמתין שבועיים עד שהועדה המקומית תגבש את עמדתה.

מוקדם עדיין להצביע על הישגים מוחשיים. יחד עם זאת, הועד מצביע על כך ששתי הועדות הטו אוזן קשבת ונתנו משקל רציני וענייני לעמדת התושבים יותר מבעבר.

הועד מביע הערכתו לחברי הועדה המקומית שבחתירתם להגיע להחלטות נכונות וטובות לעיר, ניהלו דיון ענייני ושיקפו את עמדות התושבים.  

בשבועות הקרובים עומדים להתקיים דיונים נוספים ואנו נודיע על מועדם.

לאור הפעילות המוגברת וועד העמותה קורא להשתתפות פעילה של חברי העמותה בדיונים והופעה בישיבות הועדות לתכנון ולבנייה. אנו מבקשים מכל אחד ואחת מכם לתרום לעמותה בכדי  שנוכל להמשיך ולפעול בשמכם, ובכדי שנשמור על צביונה של נווה צדק כפי שאנו רוצים לראות אותו.

ועד העמותה מודה לעו"ד אורי ברגמן , עו"ד  טלי סלטון ועו"ד רונית אשד ממשרד וקסלר ברגמן שהגישו התנגדות בשם בשם עמותת התושבים למען נווה צדק.

 

 

ניתן לצור קשר עם העמותה

בדוא"ל  nevetzedek@gmail.com

פקס 03-5480658 טלפון 054-5719344 או באתר העמותה

בברכה

עמותת התושבים למען נווה צדק

  החלטת הועדה המחוזית מיום 2.11.09 בענין ליבר
  החלטת ועדה מחוזית מיום 9.11.09 תפרי נווה צדק דרום
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד