לוגו דרונט
הוועדה המקומית קיבלה ערר ודחתה תוכנית להרחבת כביש יצחק אלחנן ותוספת של 12 קומות למגדל white city
26/03/2009

התוכנית להרחבת הכביש ברחוב יצחק אלחנן נוגעת לכביש בן שני נתיבים אשר העירייה מבקשת להרחיב לכביש בן 4 נתיבים. הרחבת הכביש תוכננה להתבצע כמטלה ציבורית שיבצעו יזמי מגדל נווה צדק על הים – החברות יורוקם נדל"ן וצמח המרמן - בתמורה לתוספת של 12 קומות, כך שלאחר התוספת גובה המגדל יתנשא ל-40 קומות. בנוסף התחייבו היזמים לפנות בית ספר לבנות ברחוב ולבנות במקומו בית ספר על קרקע בבני ברק, וכן לפנות 2 מוסדות של אקים ואילן. 
 
מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה בתל אביב דנה ב- 23.3.09, בערר שהוגש ע"י מיטל להבי, סגנית ראש העיר, לתוכניות בניה ותוכנית לפיתוח רח' יצחק אלחנן.

התוכנית אמורה הייתה להרוס את בתי ספר בית יעקב ומוסדות חינוך בית אברמס לטובת הרחבת כביש יצחק אלחנן ותוך הגבהת מגדל לגובה 40 קומות בשכונת נווה צדק.

ההחלטה שנתקבלו בדיון מעידה על שינוי חשוב בתפישתה של מליאת המועצה: התכנון העירוני צריך להיות כולל ולא נקודתי ועליו לקחת בחשבון את מכלול ההשלכות על המרחב העירוני.

הערר אתמול מתייחס לתוכנית תא/2615ג – יצחק אלחנן ג', המציעה את הפיכת יצחק אלחנן מרח' קטן לדרך עירונית מרכזית בעלת 4 מסלולים , תוך ביטול של מוסד חינוך ומוסד ציבור (סמינר בית יעקב ובית אברמס) קיים והגבהה ל 40 קומות מגדלי העיר הלבנה ברחוב יצחק אלחנן , מגדל שכבר אושר במקום .

אחת הטענות המרכזיות לגבי התוכנית לכביש נגעה לחיבורו העתידי לתוכנית הרחבתו של ציר שלבים, אשר טרם אושרה. מוועד הפעולה של תושבי שכונת נווה צדק נמסר כי הוועד מברך על הדיון הענייני במליאה ועל האחריות שגילו חברי מועצת העיר בהחזירם התוכנית לדיון נוסף. 

מליאת מועצת העיר החליטה ברוב גדול לדחות את התכנית שאושרה בוועדה המקומית ולהעביר את הנושא לדיון נוסף בוועדה המקומית לתכנון ובניה.


 


דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד