לוגו דרונט
נייר עמדה - מחסור החמור במוסדות ציבור ובעיקר בכיתות לימוד וגני ילדים , בשכונת נווה צדק וברובע
דוח שהוכן על ידי מתכנן הערים מר גדעון רמן, תושב השכונה וחבר ועד הפעולה הוגש למהנדס העיר מר חזי ברקוביץ להתייחסות.

מדוח עולה כי בשכונה חסרים באופן קריטי מוסדות חינוך ובעיקר בתי ספר וגני ילדים

1/01/2007

ועד הפעולה הגיש למהנדס העיר תל אביב מר חזי ברקוביץ, נייר עמדה מפורט בנושא המחסור החמור במוסדות ציבור ובעיקר בכיתות לימוד וגני ילדים , בשכונת נווה צדק בפרט וברובע 5 בכלל.

מהדו"ח עולה תמונה עגומה לפיה מספר כיתות הלימוד כיום במרחב השכונה אינו עולה בקנה אחד עם מדיניות ממשלת ישראל לגבי מספר כיתות הלימוד המינימלי הנדרש.

מדיניות ממשלת ישראל גובשה בתדריך הנחיות להקצאת קרקע לצרכי ציבור, תדריך שאומץ ע"י ממשלת ישראל  28-1-2001 (החלטה 2873 ).

לפי התדריך חסר  כבר היום   בית ספר בן  12 כיתות לימוד לפחות ובמידה ויאושר תכניות נוספות העומדות על הפרק יהיה צורך בבי"ס נוסף.

ועד הפעולה דורש מעיריית תל אביב לתכנן מוסדות חינוך ובהם כיתות לימוד וגני ילדים טרם שיבנו במרחב השכונה מגדלים נוספים המיועדים למגורים.

מגדלים אלו יגדילו את הדרישה למוסדות חינוך מבלי להתייחס באופן ראוי וחוקי להחלטת הממשלה .

ועד הפעולה עומד על זכותם של תושבי השכונה לנגישות מינימלית למוסדות חינוך , בתי ספר וגני ילדים, ומוחה על התעלמות עיריית תל אביב מזכויות בסיסיות אלו.

(טרם קיבלנו התיחסות מהנדס העיר למסמך)

 להורדת הדו"ח כולו כולל המכתב למהנדס העיר , אנא הקישו על הקישור המצורף

  נייר עמדה ועד הפעולה בנושא מחסור חמור במוסדות חינוך - הוכן ע"י גגדעון לרמן

1

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד