לוגו דרונט
ועד השכונה מגיש ערר לועדת ערר מחוזית בעניין מתחם התחנה
ועד השכונה באמצעות עו"ד ענת שני מגיש ערר לועדת ערר חוזית
תמצית הערר והנוסח המלא מצורפים בהמשך
1/05/2007

 

  1. תמצית הערר

עיקר טיעוני העוררים הינם כדלקמן:

 

ראשית -           לא ניתן ליתן שימוש חורג בנסיבות הענין, משהתכנית החלה על השטח מייעדת לכל הפחות את חלקו לייעוד של מבני ציבור ועל כן מדובר בסטייה ניכרת מתכנית;

 

שנית -              ההליך לקבלת ההיתר הינו פגום מעיקרו. לטענת העיריה עצמה נפל פגם בפרסום לציבור, משהפרסום התייחס לשימוש חורג מיעוד ציבורי, בעוד שבפני מועצת העיר הוצג יעוד של מגורים, ובדיון הועדה המקומית נטען כי מדובר בעיקר במבנים לתעשיה. בפועל היועצת המשפטית הודתה, כי תיקי הבנין לא אותרו, ולכן לא ידוע מה היה היעוד של הבנינים, למעט היעוד של בנין הרכבת והמבנה הסמוך לו, שהינו ציבורי מעל כל ספק;

 

שלישית -         הועדה המקומית התעלמה לחלוטין מטענותיהם המוצדקות של תושבי שכונת נווה צדק, המשוועים לשטחים ציבוריים למטרות פעילות קהילתית וחינוך, ואשר בקשו לייעד את המתחם לטובת פעילות קהילתית ומוסדות חינוך. נימוק הועדה, כי מדובר במתחם לשימור שאינו מאפשר התאמתו לצרכי הבטיחות, הינו בלתי סביר, בנסיבות בהן הועדה החליטה להתיר שימושים חורגים של, בין היתר, מלונאות, מכללות ומשרדים;

 

רביעית -           הועדה המקומית לא נתנה טעם מדוע יש הכרח בקיומו של מרכז בילויים ומסחר חדש, במרחק של עשרות מטרים מגן צ'רלס קלור ומהטיילת בתל אביב ובעיר תל אביב, העשירה במתחמי מסחר;

 

רביעית -           הועדה המקומית החליטה בבקשה לשימוש חורג מבלי שהיו מונחים בפניה כל הנתונים הנדרשים, לרבות חוות דעת אקוסטיות, תחבורתיות וסביבתיות, כנדרש, אף בהליך של שימוש חורג. כפועל יוצא מכך התעלמה הוועדה המקומית מהמטרדים הקשים שצפויים להגרם לתושבי שכונת נווה צדק הסמוכה, אשר חלקם מתגוררים במרחק של 100 – 200 מ' בלבד ממתחם התחנה;

 

חמישית -         הועדה המקומית לא נתנה טעם, מדוע יש הצדקה לאשר שימוש חורג לתקופה ארוכה במיוחד, של עשר שנים. ברי כי מדובר בשימוש חורג שמטרתו להפוך לקבוע;

 

שביעית -          הועדה המקומית ממשיכה בהתנהלות בלתי ראויה כלפי שכונת נווה צדק והגובל בה, נמנעת מביצוע תכנון כולל לאיזור, ובמקום זאת פועלת בהליך בלתי ראוי, של שימוש חורג;

 

שמינית             העיריה או חברה מטעמה בצעו ומבצעים עבודות ללא היתר במתחם. אין ליתן היתר לשימוש חורג מקום בו המבקש עושה דין לעצמו ומבצע עבודות בניה בטרם ניתן ההיתר ובניגוד לחוק.

 

  הנוסח המלא של הערר כפי שהוגש לועדת ערר
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד