לוגו דרונט
עמותת אדם טבע ודין מוחה על הפעילות הבלתי ראוייה במתחם התחנה
המכתב לשר האוצר מוחה עמותת אדם טבע ודין על שימוש ציני שעושה עיריית תל אביב במתחם התחנה

הנוסח המלא מצורף בהמשך
23/08/2007

 

 

- מחלקה משפטית -

23 אוגוסט 2007

לכבוד

מר רוני בר און

שר האוצר

רח' קפלן 2

ירושלים, ....

 

א.נ.,

הנדון: אירוע חנוכת מתחם התחנה בנוה צדק – 2.9.07

 

הריני לפנות אליך מטעם מרשתי, עמותת "אדם, טבע ודין- אגודה ישראלית להגנת הסביבה", אשר פועלת בכלים משפטיים, מדעיים ותכנוניים למען שמירה על איכות הסביבה בישראל, כדלקמן:

       1.          על פי הפרסום בתקשורת, בכוונת עירית תל אביב לערוך אירוע חגיגי לפתיחת מתחם התחנה ביום 2.9.07, בשיתוף עם עיתון העסקים "דה מרקר" ובהשתתפות אדוני.

       2.          למיטב ידיעתה של מרשתי, מתחם התחנה כולו מוגדר על פי תוכנית המתאר התקפה לייעוד של מבני ציבור. עקב כך, שימוש מסחרי במקום אינו אפשרי כל עוד לא שונה יעוד הקרקע בדרך של שינוי התוכנית לבניין העיר החלה על המתחם.

       3.          עירית תל אביב אמנם קיבלה היתר לשימוש חורג בחודש מרץ 2007 לצורך שימוש מסחרי במתחם, אך כיום תלויים ועומדים שני עררים שהוגשו על ידי תושבי האזור ועל ידי מרשתי, אשר טרם הובאו לדיון בועדת הערר המחוזית. לפיכך, על פי סעיף 152(ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, לא ינתן ההיתר עד למתן החלטה בועדת הערר.

       4.          לפיכך, שימוש במתחם התחנה לצורך אירוע עסקי, למוזמנים בלבד והגדרתו כארוע לחניכתו של מתחם תרבות, בילוי ופנאי עתידי של תל אביב – יפו, כל זאת מבלי שהדבר אושר מבחינה תכנונית, מהווה לכאורה, עבירה על חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

       5.          ברצוני להתריע בפני אדוני על כך כי השתתפותך בארוע מסוג זה מהווה לקיחת חלק בהפרת הוראות תוכניות מתאר ולשון החוק וכך גם בפגיעה באופיו היחודי של המקום, למורת רוחם של תושבי השכונה ושל מרשתי המייצגת את האינטרס הציבורי.

       6.          אנו פונים אליך במטרה כי תדיר רגליך מן הארוע המדובר ותפעל מתוקף סמכותך לדחייתו עד לקבלת ההיתרים הדרושים, על מנת לכבד את החוק ואת הציבור.

                                              

                                              בכבוד רב,

                                                  עמית ברכה, עו"ד

 

העתקים:

עו"ד שרי אורן, משנה ליועמ"ש עירית תל-אביב

סגן ראש העיר – מר פאר ויסנר

יו"ר הועדה המקומית לתכנון בנין ועיר – עו"ד דורון ספיר

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד